Kategórie

Kontakty

Martin Čuka ASSIS-Consulting
Nábrežná 46
Nové Zámky
tel: +421 917 146 722
predaj@vyzdobsa.sk
IBAN: SK78 1100 0000 0029 4405 2405

naša cena 1,30 €
skladom
naša cena 2,20 €
skladom

» NEWSLATTER

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely rozosielania-mailových obchodných oznámení

 

1. Udeľujete týmto súhlas Martin Čuka ASSIS Consulting Nábrežná 46, Nové Zámky, 94001 IČO:46 364 811(ďalej len "Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:

  • emailovú adresu
  • meno

2.Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:
a.zaradenia do databázy pre zasielanie online obchodných oznámení.

3.Súhlas na spracovanie udeľujete po dobu 3 rokov a to za účelom:
zasielania obchodných oznámení, ak túto dobu nepredĺžite.

4.Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, osobné údaje však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
a. Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ ehsopového systému WEBAREAL),
b. firma Unihost s.r.o. (správca serverov),
c. firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra)

5. Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ. 

6. Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad  zaslaním listu, emailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení.

7. Vezmite prosíme na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

- vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späť vzatie bude
mať za následok ukončenie rozosielania e-mailových obchodných oznámení, popr. na
vlastnú žiadosť fyzické odstránenie osobných údajov z databázy e-mailového nástroja.

- požadovať od Správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva,

- vyžiadať si u Správcu prístup k Vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať o
ich kópiu,

- u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť,

- nechať Vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať
obmedzenie ich spracovania,

- požadovať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o
osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa
príslušných právnych predpisov,

- na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušenév dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,

- v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných
údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

M2E2ZDFi